Treenerikoolitus

Koostöös Romana’s Pilates koolitussüsteemi stuudiotega viiakse True Pilates Estonia stuudios läbi rahvusvaheliselt tunnustatud treeneri koolitus.

Meie stuudiost saadud diplom võimaldab kandideerida maailma hinnatuima originaal-pilatese tehnika süsteemi Romana’s Pilates treeneri-koolitusele.

Baaskoolitus kestab minimaalselt kaheksa kuud ning selle jooksul omandab õpilane põhjalikud teoreetilised teadmised pilatese tehnikast ja pilatese anatoomiast ning praktilised oskused õpetada ja treenida inimesi efektiivselt ja turvaliselt.

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: True Pilates Estonia Stuudio (Jukorik OÜ)

Koolituse viib läbi meister Britt Normet.

Baasmoodul ehk sissejuhatav kursus treeneri baaskoolitusele:

47 akadeemilist tundi – teooria ja praktilised tunnid pilatese vahenditel.

Hind: 2500€

Baaskoolitus:

1. Õppekava nimetus: True Pilatese treeneri baasõpe

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Spordi õppekavarühm. Pilatese treeneri baasõpe.

3. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse õpetada pilatese tehnikat alg- ja kesktasemel.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

• valdab pilatese tehnikat nii alg- kui ka kesktasemel

• on võimeline treenima inimest, kellel puuduvad tõsised tervisehäired

• võimaldab kandideerida maailma hinnatuima originaal-pilatese tehnika süsteemi Romana’s Pilates koolitusele

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Eritingimused puuduvad. Oluline on huvi ja ambitsioon.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 120 akadeemilist tundi, millest 75 tundi on praktilised tunnid, 45 tundi auditoorne töö.

ÕPPEKESKKOND: True Pilatese stuudio Tallinnas

Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.

ÕPPEVAHENDID: seljakorrektor, suur tünn redeliga, reformer, cadillac, matid, seinaseadeldis, rõngas, pulk.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid

ÕPPEPROTSESS: teooria auditoorse loenguna, praktilised tunnid pilatese vahenditel. Õpe toimub individuaalselt ja väikeses grupis 8-24 kuu vältel.

ÕPPE SISU:

• Algtaseme harjutuste süsteem.

• Kesktaseme harjutuste süsteem.

Kuni kesktasemeni harjutuste järgnevus erinevatel seadmetel.

ÕPPEMEETODID: auditoorne töö- harjutuste süsteemi teooria omandamine ning praktiliste tundide vaatlus ja analüüs kirjalikult, praktilised tunnid pilatese vahenditel.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND: “Romana’s Pilates method manual”, liikumise anatoomia erinevad materjalid, Joseph Pilatese “Back to Life through contrology”.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% nii auditoorsetes kui ka praktilistes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest. Kliendi juhendamise alused ja põhitõed.

8. Väljastatavad dokumendid

DIPLOM. Õpingute lõpetamise nõuded – lõputest ja suuline vestlus – on omandatud baasõppe teoreetillised ja praktilised oskused.

Baaskoolituse kogu maksumus 12500€

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Britt Normet on Romana Kryzanowska süsteemi sertifitseeritud meister, tõendatud 5. tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 2000 akadeemilist tundi. Täpsem info Britt Normeti kvalifikatsiooni kohta.

10. Baasõppe kogumaksumus 12500€ (hinnale lisandub käibemaks) Võimalus kokkuleppel tasuda osade kauppa.