Pilatese tehnika on Joseph Pilatese elutöö.

See koosneb umbes 500 harjutusest, mille sooritamisel on kõige olulisem täpsus, arusaamine iga harjutuse põhimõttest ning eesmärgist.

Hea pilatese treening kohandab tehnika iga inimese keha järgi, mitte ei suru kõigile peale samu harjutusi ja järgnevusi.

Pilatese õpe kestab kaua. Tänaseks olen ma õppinud seda põhjatut tehnikat 16 aastat. Õppetundide maht ületab 3000 tundi ning praktiline õpetamise kogemus on üle 30 000 akadeemilise tunni.

Minu õpetaja on Romana Kryzanowska, kes õppis Joseph Pilatese käe alla alates 18ndast eluaastast. Just talle pärandas pilatese tehnika looja õiguse koolitada treenereid.

“Romana’s Pilates” on põhjalik ja autentne süsteem, mille esindus-stuudio Balti- ja Põhjamaades on True Pilates Estonia stuudio.

Me õpime kogu elu.
Meie koolitusstuudio uksed on avatud kõikidele, kes soovivad ise edasi areneda ja oma kliente aidata.

Selleks viime läbi treenerite täiendkoolitusi ning pakume ka võimalust läbida ametlik treeneriõpe Joseph Pilatese puhtast ja geniaalsest tehnikast lähtuvalt.

Lugupidamisega,
Britt Normet

BAASKOOLITUS JA DIPLOMIÕPE

Romana’s süsteemis õppimise eelduseks on baaskoolituse läbimine.

See tähendab minimaalselt 75 eratunni läbimist ja seejärel eksamite edukat sooritamist. Selle peale tuleks arvestada vähemalt üheksa kuud.
Kui soovid  baaskuruse läbida vähema kui kuue kuuga, on eratunni hind kokkuleppeline.

Baaskoolitust on võimalik läbida Tallinnas True Pilates Estonia stuudios või mis tahes teises atesteeritud stuudios üle maailma. Lähimad sama tasemega stuudiod asuvad Tšehhis ja Hollandis.

Eratunni hind varieerub vastavalt stuudio oma hinnakirjale.

Kui baaskursus läbitud, siis jätkuvad diplomiõpingud True Pilates Estonia stuudios ja Hollandis, Haagi pilatese stuudios.

Diplomiõpe kestab minimaalselt üheksa kuud, keskmiselt umbes aasta või isegi veidi enam.

Pilatese treeneri diplom on võimalik saada kokku umbes kahe aastaga.

Ja mis peamine – selle ajaga on võimalik aru saada tehnika olemusest ning sellest, kuidas pilatese abil inimesi aidata.

Fotod treenerite täiendkoolituselt, veebruar 2019

BAASKOOLITUS

MAHT

Minimaalne maht 75 praktilist eratundi õpetajaga

ÕPIKESKKOND

True Pilatese stuudio Tallinnas

ÕPPEAEG

Minimaalselt 9 kuud

ÕPPEVAHENDID 

Seljakorrektor, suur tünn redeliga, reformer, cadillac, matid, seinaseadeldis, rõngas, pulk.

ÕPPE SISU

-Algtaseme harjutuste süsteem.
-Kesktaseme harjutuste süsteem.
-Kuni kesktasemeni harjutuste järgnevus erinevatel seadmetel.

ÕPPEMEETODID

-Auditoorne töö – harjutuste süsteemi teooria omandamine ning praktiliste tundide vaatlus ja analüüs kirjalikult.
-Praktilised tunnid pilatese vahenditel.
-Tundide vaatlemine, konsultatsioonid ja tagasiside kogu õppeperioodi vältel.
-Stuudio seadmetel harjutamine nii treeneri kui vabatahtlike peal.

HINDAMINE

Õpingute lõpetamise eelduseks on 100% osalemine praktilistes tundides. Lisaks tuleb sooritada 3 ettevalmistuskursust Haagis, õpetaja Marjorie Oroni käe all.

MAKSUMUS

75 eratundi vastavalt hinnakirjale (tänases vääringus 8925 €). Kui tarvis, siis läbitakse ka suurem maht, et tulevane treener omandaks pilatese tehnika turvaliselt ja põhjalikult.

Lisanduvad 3 eelõppe reisi Haagi ning sealsed seminarid vastavalt Haagi stuudio hinnakirjale.

DIPLOMIÕPE

MAHT

Minimaalselt 800 tundi, mis sisaldab nii seminare, vaatlemist, analüüsi, eratunde, grupitunde, eksameid jne. Õpe on intensiivne ning füüsiliselt väga nõudlik.

ÕPIKESKKOND

True Pilatese stuudio Tallinnas ja Haagi pilatese stuudio Hollandis.

ÕPPEAEG

Minimaalselt 12 kuud või kuni eksamid on edukalt läbitud.

ÕPPE SISU

-Algtaseme harjutuste süsteem.
-Kesktaseme harjutuste süsteem.
-Advanced harjutuste süsteem.
-Harjutused traumade korral.
-Põhjalik arusaam pilatese süsteemist ning oskus analüüsida kehatüüpe ning vajadusi.
-Lisavahendite tundmine ja arusaam kuidas neid kasutada.

ÕPPEVAHENDID 

Seljakorrektor, suur tünn redeliga, reformer, cadillac, matid, seinaseadeldis, rõngas, pulk, pedipull, babychair.

ÕPPEMEETODID

-Auditoorne töö – harjutuste süsteemi teooria omandamine ning praktiliste tundide vaatlus ja analüüs kirjalikult. Iga õpilane kirjutab õppe käigus oma põhjaliku manuaali ning konspekti kogu süsteemi kohta.
-Praktilised tunnid pilatese vahenditel.
-Eksamid nii praktilised kui ka kirjalikud.
-Õpitakse case study’de baasil, kuidas analüüsida erinevate probleemidega kehatüüpe ning oskus valida sobivaid harjutuste seeriaid.
-True Pilates Estonia stuudios töö vaatlemine.
-Konsultatsioonid ja tagasiside kogu diplomiõppe vältel.
-True Pilates Estonia stuudio seadmetel harjutamine nii treeneri kui vabatahtlike peal.

MAKSUMUS

Haagi stuudios on diplomi-kursuse maksumus 7000 €

Õppemaks sisaldab:

-3 seminari (basic, intermediate, advanced)
-3 praktilist eksamit (basic, intermediate, advanced), eksami tagasiside ja analüüs
-3 kirjalikku eksamit (basic, intermediate, advanced), eksami tagasiside ja analüüs
-Haagi stuudios meistri tundide vaatlemine, konsultatsioonid grupis ja individuaalselt, pluss tagasiside.
-Haagi stuudio seadmetel praktiseerimine ja harjutamine.
-True Pilates Estonia stuudios tundide vaatlemine, konsultatsioonid ja tagasiside.
-True Pilates Estonia stuudio seadmetel harjutamine.

Eduka lõpetamise korral võimalus alustada treenerina tööd True Pilates Estonia stuudios.

Fotod treenerite täiendkoolituselt, veebruar 2019
Aitäh Pilates Partners ja Pilates Gym Jatta