Treenerikoolitus

Koostöös Romana’s Pilates koolitussüsteemi stuudiotega viiakse True Pilates Estonia stuudios läbi rahvusvaheliselt tunnustatud treeneri koolitus.

Meie stuudiost saadud diplom võimaldab kandideerida maailma hinnatuima originaal-pilatese tehnika süsteemi Romana’s Pilates treeneri-koolitusele.

Baaskoolitus kestab minimaalselt kaheksa kuud ning selle jooksul omandab õpilane põhjalikud teoreetilised teadmised pilatese tehnikast ja pilatese anatoomiast ning praktilised oskused õpetada ja treenida inimesi efektiivselt ja turvaliselt.

 

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: True Pilates Estonia Stuudio (Jukorik OÜ)

Koolituse viib läbi meister Britt Normet.

Baasmoodul ehk sissejuhatav kursus treeneri ettevalmistuskoolitusele:

47 akadeemilist tundi – teooria ja praktilised tunnid pilatese vahenditel.

Hind: 2500€

Ettevalmistuskoolitus:

1. Õppekava nimetus: True Pilatese treeneri ettevalmistus koolitus

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Spordi õppekavarühm. Pilatese treeneri ettevalmistuskoolitus.

3. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK. Koolituse lõpuks saab õppija õiguse kandideerida Romana’s pilatese õppeprogrammi.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

• valdab pilatese tehnikat nii alg- kui ka kesktasemel

• võimaldab kandideerida maailma hinnatuima originaal-pilatese tehnika süsteemi Romana’s Pilates koolitusele

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Oluline kehaline normaalne füüsiline vorm ja puuduvad traumad.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht:  minimaalne maht 75 tundi on praktilised tunnid

ÕPPEKESKKOND: True Pilatese stuudio Tallinnas

Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.

ÕPPEVAHENDID: seljakorrektor, suur tünn redeliga, reformer, cadillac, matid, seinaseadeldis, rõngas, pulk.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid

ÕPPEPROTSESS: praktilised tunnid pilatese vahenditel. Õpe toimub individuaalselt ja väikeses grupis 8-24 kuu vältel.

ÕPPE SISU:

• Algtaseme harjutuste süsteem.

• Kesktaseme harjutuste süsteem.

Kuni kesktasemeni harjutuste järgnevus erinevatel seadmetel.

ÕPPEMEETODID: auditoorne töö- harjutuste süsteemi teooria omandamine ning praktiliste tundide vaatlus ja analüüs kirjalikult, praktilised tunnid pilatese vahenditel.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND: “Romana’s Pilates method manual”, liikumise anatoomia erinevad materjalid, Joseph Pilatese “Back to Life through contrology”.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% praktilistes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest.

8. Väljastatavad dokumendid

DIPLOM. Õpingute lõpetamise nõuded – lõputest ja suuline vestlus – on omandatud baasõppe  praktilised oskused.

Baaskoolituse maksumus: pakett: I  8500€,  pakett II  10900€, pakett III 15000€.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Britt Normet on Romana Kryzanowska süsteemi sertifitseeritud meister, tõendatud 5. tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 2000 akadeemilist tundi. Täpsem info Britt Normeti kvalifikatsiooni kohta.